21 Ekim 2012 Pazar

Rusça okul terimlerini öğrenelim.

 • Школа [şKOla] - okul
 • Частная школа [ÇAStnaya şKOla] – özel okul
 • Садик [SAdik] – ana okulu
 • Начальная школа [naÇALnaya şKOla] – ilköğretim okulu
 • Средняя школа [sREdnyaa şKOla] - ortaokul
 • Лицей [liTSEy] - lise
 • Техникум [TEHnikum] – teknik lise
 • Аспирантура [aspiranTUra] – doktora öğrenimi
 • Магистратура [magistraTUra] – yüksek lisans öğrenimi
 • Факультет [fakul’TET] - fakülte
 • Университет [universiTET] - üniversite
 • Профессор [praFESsar] - profesör
 • Директор [diREKtar] - müdür
 • Учитель [uÇİtel’] - öğretmen
 • Преподаватель [prepadaVAtel’] – öğretim görevlisi
 • Студент [stuDEnt] – erkek öğrenci (üniversite)
 • Студентка [stuDEntka] – bayan öğrenci (üniversite)
 • Школьник [şKOl’nik] – öğrenci (okul)
 • Учебник [uÇEbnik] – ders kitabı
 • Парта [PARta] - sıra
 • Урок [uROK] – ders (okul)
 • Пара [PAra] – ders (üniversite)
 • Экзамен [ekZAmen] - sınav
 • Вопрос [vapROS] - soru
 • Специалисть [spetsiaLİst] - uzman
 • Дневник [dnevNİK] - günlük
 • Домашнее задание [daMAşnee zaDanie] – ev ödevi
 • Компютер [kampYUter] - bilgisayar
 • Монитор [maniTOR] - monitör
 • Экран [ekRAN] - ekran
 • Клавиатура [klaviaTUra] - klavye
 • Календарь [kalenDAR’] - takvim
 • Словарь [slaVAR’] - sözlük
 • Карта [KARta] - harita
 • Линейка [liNEYka] - cetvel
 • Доска [DASka] - yazı tahta
 • Мел [mel] - tebeşir
 • Тряпка [trYApka] – yazı silgisi
 • Книга [kNİga] - kitap
 • Тетрадь [tetRAD’] - defter
 • Страница [straNİTsa] - sayfa
 • Листочка [lisTOÇka] - yaprak
 • Ручка [RUÇka] – tükenmez kalem
 • Карандаш [karanDAŞ] – kurşun kalem
 • Стёрка [sTYORka] - silgi
 • Библиотека [bibliaTEka] - kütüphane 
 • резинка [rezinka] - silgi
 • пенал [penal] - kalemlik
 • перемена [pirimena] - teneffüs
 • звонок [zivonok] - zil
 • рогимело [radimelo] - veli
 • обрание [kobraniye] - toplantı
 • доска [doska] - tahta
 • парма [parma] - sıra
 • книга [kniga] - kitap
 • тетpагь [tetrayt] - defter

0 yorum:

Yorum Gönder