9 Ekim 2012 Salı


Dersimiz kelime yazmaya devam ettik. Bu yazdığımız kelimeler bazıları fonetik olarak türkçedeki kelimelerle birebir aynı vayda çok az farkı bulunan kelimelerde. Kelimeler öğrenmekle birlikte hem kelime hazemiz ( kumbaramız ) gelişiyor hem de rusça grameri öğrenirken bu kelimeler çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Bugünkü yazdığımız kelimeler şunlardır :

fasülye   фасоль
tuz         соль
mandalina  мандарин
vişne    вишня
dut       тут
ağaç     тутовник
kobra   кобра
vals      вальс
vitrin    витрина
gaz       газ
gazete   газета
diyet     диета
disk      диск
disket   дискета
dispanser   диспанссер
kabin    кабина
kapris   каприз
karnaval  карнавал
kasa     касса   (Bankadaki gişe anlamında)
klinik    клиника
kolye   колве
konserve  консерва
kostüm   костюм
kristal    кристалл
kuşak    кушак
lamba    лампа
maske   маска
masaj    массаж
matematik   математика
kimya    химия
mikrop   микроб
miting    митинг
model    могель
profesör   профессор
radyo    радио
romatizma   ревматизм
salata    салат
sekreter   секретарь
solist     солист
sürpriz   сюрприз
traktör   трактор
triko    трико 
film     фильм
fosfor    фосфор

фОНЕТА (FONETİK)

Rusça alfabesinde toplan 33 harf olduğunu öğrenmiştik. Bunlardan 10 tanesi ünlü, 23 tanesi ise ünsüz harflerden oluşmaktadır. Şimdi ünlü harfleri inceleyelim.

*   Ünlü harfler sert ve yumuşak olmak üzere ikiye ayrılır.
 -  Yumuşak ünlü harfler :  Е – Ё – И – Ю - Я - Ь
 -  Sert ünlü harfler :  A – О -  У – Ы - Э 

Bu harfler kelimedeki kendinden önceki harfi sert ya da yumuşak okunmasını etkiler.

Her zaman yumuşak okunan harfler : Щ - Ч
Her zaman sert okunan harfler : Ш - Ц - Х

Э - Sadece kelime başında gelir. Kelime içinde gelmez. Bunun yerine (e) harfi kullanılır.
Ы - Bu harf kelimenin başında gelmez.
Ъ - Kendinden önce gelen sessiz harfin sert okunmasını sağlar.
Ь - Kendinden önce gelen harfin yumuşak okunmasını sağlar.

* едо - одо ( Bu kelimelerin ortadaki harfi g yerine v diye okunur! )

жс - cЧ  ( Bu iki harf birleşerek ş diye okunur! )


ÇİFT SESLİ HARFLER

Çift sesli harflerimiz şunlardır: Е – Ё - Ю - Я

1) Kelime başlarında geldiğinde çift sesini verir.
    яшар, елиз, юнус

2) Yumuşaklık işaretlerinden sonra gelirse, tekrar çift sesini verir.
     семья, колве, ателье

3) Ünlü harften sonra gelirse, çift sesini verir.
    оя, ое, ою

4) Sessiz harften sonra gelirse, çift harfini kaybeder.
    

*** "o" harfi okunmasının kuralları

Rusça'da o harfi üç şekilde okunmaktadır.

ó - o ( o harfi vurgulu okunduğunda )
o - a ( a harfi şeklinde okunur )
o - ı  ( ı hafi şeklinde okunur )

1) Yabancı kelimelerde o harfi olduğu gibi okunur.
     óфис, бюрó, кóфе, какаó, пальмó

2) Tek heceli kelimelerde tek o ünlü harfi varsa olduğu gibi okunur.
     óн, сóль, дóм, стóл, пóрт

3) O harfi ile başlayan kelimelerin %99'luk kısmı a harfi olarak okunur.
     окнó, орех, один

4) Kelimelerin sonlarında p harfi ile kapalı heceler bulunursa, buradaki o harfi "ı" şeklinde okunur.
    рекмор, директор, профессор

0 yorum:

Yorum Gönder